تمامی فیلم و سریال ها به مدت محدود رایگان شد.لذت تماشای خانگی با رسانه اینترنتی تِلِ2پلاس